Β’ Λυκείου

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο 1975 εφαρμόζουμε νέα Προγράμματα Σπουδών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά οι εβδομαδιαίες ώρες είναι οι παρακάτω:

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

1Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση 2 3
Έκφραση 1
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Αδίδακτο 2 8
Αρχαία Διδαγμένο 1
Γραμματική 2
Συντακτικό 2
Αρχαία Διδαγμένο (προετοιμασία για Γ' Λυκείου) 1
Ιστορία (προετοιμασία για Γ' Λυκείου) 1
Κοινωνιολογία (προετοιμασία για Γ' Λυκείου) 1

2Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση 2 3
Έκφραση 1
Μαθηματικά Μαθηματικά Προσανατολισμού 3 6
Άλγεβρα 3
Φυσική Φυσική Προσανατολισμού 3 5
Φυσική Γ.Π. 2
Χημεία & Χημεία προετοιμασίας 2
Βιολογία προετοιμασίας 1
ΑΟΘ προετοιμασίας 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Γεωμετρία 2