Σχετικά με εμάς


Το Φροντιστήριό μαςΤο Φροντιστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΟ 1975 και Νους από το 2017 είναι μαζί και δημιουργούν το μεγάλο φροντιστήριο της πόλης!

Το νέο μεγάλο φροντιστήριο συνεχίζει να δημιουργεί παράδοση ευθύνης και κύρους , παράδοση ποιότητας και υπεροχής.

Χιλιάδες μαθητές μας γράφουν με επιτυχία στις εξετάσεις και εισάγονται στη σχολή πρώτης προτίμησης.

Το Φροντιστήριο μας έχει γερά θεμέλια και σοβαρό υπόβαθρο. Χρήσιμη θεωρία και πρακτική που κατακτήθηκαν χρόνο με το χρόνο.

Με τη σοφία της εμπειρίας του, το Φροντιστήριο μας αποτελεί σήμερα μία στιβαρή εκπαιδευτική παρουσία.

Η διδακτική μας φιλοσοφία

Έμπειροι καθηγητές

Στηρίζουμε κι επενδύουμε στις μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς μας. Η πολύχρονη εμπειρία των καθηγητών μας, η μεθοδικότητα , ο προγραμματισμός , η εξατομικευμένη διδασκαλία, συνιστούν εχέγγυα για την υλοποίηση των στόχων που θέτει ο κάθε μαθητής. Με νέες ιδέες και καθαρό μυαλό και απόλυτα εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο. Ενθαρρύνουν το μαθητή στις δύσκολες στιγμές , προσθέτουν ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας , όταν διαπιστώνουν κενά, ενεργοποιούν και απελευθερώνουν κρυμμένες δυνάμεις. Προσφέρουν έργο επιπέδου.

Ολιγομελή τμήματα

Φροντίζουμε για την ομοιογενή κατάταξη των μαθητών μας σε ολιγομελή τμήματα , με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους και ενθαρρύνουμε τον συναγωνισμό και τη φιλοδοξία των μαθητών μας.

Διαγωνίσματα

Στο Φροντιστήριο μας οι μαθητές εξοικειώνονται με τις εξετάσεις , καθώς συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συχνά διαγωνίσματα που πραγματοποιούνται στο Φροντιστήριο, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος διαγωνισμάτων.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Στο Φροντιστήριο μας διδάσκουμε βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την ύλη της τάξης τους, αλλά και να έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα για επαναλήψεις.

Ενημέρωση γονέων

Στο Φροντιστήριο μας συνεργαζόμαστε στενά και επικοινωνούμε ουσιαστικά με τους γονείς με στόχο την πρόοδο των παιδιών τους. Οι γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους, όπως αυτή διαπιστώνεται και τεκμηριώνεται μέσα από την προφορική και γραπτή δοκιμασία τους.

Πάντα δίπλα στο μαθητή

Ο Μαθηματικός κ. Σωτηρόπουλος μιλάει για τη φιλοσοφία του φροντιστηρίου