Α’ Γυμνασίου

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο 1975 εφαρμόζουμε νέα Προγράμματα Σπουδών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά οι εβδομαδιαίες ώρες είναι οι παρακάτω:

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 7