Γ’ Λυκείου

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο 1975 εφαρμόζουμε νέα Προγράμματα Σπουδών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά οι εβδομαδιαίες ώρες είναι οι παρακάτω:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση 2 4
Έκφραση
(Περίληψη 1 ώρα - Γλωσσικές Ασκήσεις 1 ώρα )
2
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Αδίδακτο 2 7
Αρχαία Διδαγμένο 3
Γραμματική 1
Συντακτικό 1
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο ωρών 15
2Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση 2 4
Έκφραση
(Περίληψη 1 ώρα - Γλωσσικές Ασκήσεις 1 ώρα )
2
Φυσική 5
Χημεία 4
Μαθηματικά 6
Σύνολο ωρών 19
3Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΥΓΕΙΑΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση 2 4
Έκφραση
(Περίληψη 1 ώρα - Γλωσσικές Ασκήσεις 1 ώρα )
2
Φυσική 5
Χημεία 4
Βιολογία 4
Σύνολο ωρών 17
4Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση 2 4
Έκφραση
(Περίληψη 1 ώρα - Γλωσσικές Ασκήσεις 1 ώρα )
2
Α.Ε.Π.Π. 4
Μαθηματικά 6
Α.Ο.Θ. 4
Σύνολο ωρών 18