Υψηλές επιδόσεις των μαθητών μας στις πανελλήνιες εξετάσεις 2019

Ανακοίνωση Διακοπών 2019
16 Ιουλίου 2019
2017-2019 οι αριστεύσαντες και διακριθέντες μαθητές του φροντιστηρίου μας
13 Αυγούστου 2019

Υψηλές επιδόσεις των μαθητών μας στις πανελλήνιες εξετάσεις 2019