Προτεινόμενα στα Αρχαία Ελληνικά 2024 – Κριτήρια αυτοαξιολόγησης