Το πολυδύναμο φροντιστηριακό σχήμα!

Πανελλαδικές 2021 – Οι επιδόσεις των μαθητών της Λάρισας (Έκθεση και Θεωρητική Κατεύθυνση)
17 Ιουλίου 2021
72% πρωτιές!
19 Ιουλίου 2021

Το πολυδύναμο φροντιστηριακό σχήμα!

Το πολυδύναμο φροντιστηριακό μας σχήμα προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για όλες τις κατευθύνσεις.

Συνεχίζουμε υπεύθυνα την παράδοση ποιότητας, όπως επιβεβαιώνουν οι πίνακες των επιτυχόντων μας.

2018

2019

2020