Β’ Λυκείου

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο 1975 εφαρμόζουμε νέα Προγράμματα Σπουδών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά οι εβδομαδιαίες ώρες είναι οι παρακάτω:

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά (Άγνωστο) 2
Αρχαία Ελληνικά (Γνωστό) 1
Γραμματική 2
Συντακτικό 2
Λατινικά Προετοιμασία 1
Γλώσσα / Έκφραση - Έκθεση 3
Αρχαία (Γνωστό) Προετοιμασία 1
Ιστορία Προετοιμασία 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 3
Φυσική 2
Χημεία 2
Γεωμετρία 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3
Φυσική Κατεύθυνσης 3
Άλγεβρα 3
Φυσική Γενικής 2
Χημεία 2
Γλώσσα / Έκφραση - Έκθεση 3
- -
- -
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Γεωμετρία 2
ΑΕΠΠ (Η/Υ) 1
Βιολογία 1
- -
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 4