Α’ Λυκείου

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο 1975 εφαρμόζουμε νέα Προγράμματα Σπουδών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά οι εβδομαδιαίες ώρες είναι οι παρακάτω:

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 3
Φυσική 3
Γεωμετρία 2
Χημεία 2
Γλώσσα / Έκφραση - Έκθεση 2
Αρχαία 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15